Reproduktionstudier

Reproduktionsproblem hos Berner Sennenhund

Reproduktionsproblem hos Berner sennenhund i Sverige är ett område som innefattar bland annat parningar som inte leder till dräktighet, små kullar, förlossningskomplikationer (dystokier), kejsarsnitt, valpdödlighet och livmoderinflammation.

För att försöka få en bild över situationen så har SShK samarbetat med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) veterinärprogrammet och UDS (Universitetsdjursjukhuset) i Uppsala.

Utifrån tidigare insamlade data från uppfödare om dräktighetsstatistik och valpningsresultat samt ett projekt med insamling av sperma från hanhundar för utvärdering så har flera studentarbeten och en vetenskaplig artikel nu publicerats.

Resultat och sammanfattningar av dessa kan ge uppfödarna en förståelse för problematiken och hur man kan använda resultaten i sin avelsplanering.