Anmäla parning/valpkull

Registrera parning/valpkull till SShKs valpförmedlingslista

Du som har parat din tik och har en kull på gång, kan anmäla den till SShKs valpförmedlingslista. Anmälan registreras av Jane Ankarbäck. Det kan dock ta upp till 14 dagar att behandla kullens data, som därefter läggs upp på Valpsidan.

Kriterier för att stå på SShKs valpförmedlingslista

 • Medlem i SShK – här kan du bli medlem
 • Hundar som före parning på officiell utställning har erhållit lägst kvalitetsspris Very Good i jkl, ukl, ökl efter 1/10-11.
 • Svenskregistrerade Berner Sennen ska från den 1 januari 2023  före  parning vara SH-testade. Kopia på resultatet skickas till ankarback@telia.com.
 • Grosser Schweizer Sennenhund skall vara friförklarad från osteochondros (OCD) i bogleden. Kopia på resultatet skickas till ankarback@telia.com.
 • Uppfylla SShKs avels- och uppfödaretiska regler och SKKs grundregler.
 • Meddela tikens och hanens registrerade namn och registreringsnummer samt beräknad tidpunkt för eventuell valpning för samtliga parade tikar i kenneln till samordnaren för valpförmedlingen inom 3 veckor efter parning.
 • Omgående meddela till samordnaren för valpförmedlingen när kull är född, valpningsdatum, antal tik- och hanvalpar samt bidra till kullstatistiken med de uppgifter SShK sammanställer för uppfödarnas räkning.  
 • Anmodan om valpförmedling kan endast göras personligen via formuläret med din egen e-postadress. Det kan ta upp till cirka 2 veckor att behandla kullens data, som därefter läggs ut på SShKs hemsida. 

Om kriterier inte uppfylls

 • Om ovan kriterier inte uppfylls, kommer ingen valphänvisning att ske.
 • Om uppfödaren bryter mot SShKs avels- och uppfödaretiska regler eller SKKs grundregler på registrerade kullar i Sverige, kommer ingen valphänvisning att ske. Uppehållet pågår 12 mån från valpningsdatum på den aktuella kullen. Uppehållet gäller uppfödarens samtliga parningar under aktuell tid.

Kom ihåg

 • Meddela så snart som möjligt antal han- och tikvalpar som fötts, valpningsdatum samt kullstatistik eller om tiken gått tom till Jane Ankarbäck (se kontaktuppgifter nedan).
 • Samtliga parningar och kullar som man har parallellt måste meddelas till valpförmedlingen.
 • När valparna är 8 veckor tas kullen bort från valplistan, om inte uppfödaren meddelat annat.

Vid frågor, kontakta samordnare Jane Ankarbäck; ankarback@telia.com, 08-556 234 99.

Formulär för att anmäla valpkull/parning

 • Uppgifterna hämtas bland annat från SKKs Avelsdata. 
 • Uppfödaren ansvarar för att uppgifterna som lämnas i nedan formulär är korrekta.

Välj ras:

Appenzeller Sennenhund
Berner Sennenhund
Entlebucher Sennenhund
Grosser Schweizer Sennenhund