Ras

Rasspecifika avelsstrategier (RAS)

SShKs avelsråd har arbetat med rasspecifika avelsstrategier (RAS). Arbetet har inriktats på att ta fram separata utkast för varje Sennenhundras. Nedan finns de riktlinjer som SKK:s avelskommitté utarbetat för klubbarnas arbete med RAS för alla sennenraserna.