Sennenbladet

SShK

SShKs klubbtidning – Sennenbladet

Tidningen kommer ut fyra gånger per år. Innehållet knyter an till våra hundraser och vi försöker spegla aktuella händelser som kan vara av intresse för medlemmarna. Tidningen har hittills kommit ut i 52 årgångar.

Skicka material till Sennenbladet
Maila text som bifogad textfil och bilder i originalutförande till redaktören på e-postadress sennenbladet@gmail.comDigitala foton vill vi ha i hög upplösning för att de ska kunna återges med så bra kvalitet som möjligt. Glöm inte att ange fotografens namn. 

Materialdagar 2024
Manusstopp för nr 1 – 3 mars
Manusstopp för nr 2 – 3 juni
Manusstopp för nr 3 – 15 augusti
Manusstopp för nr 4 – 12 november

Om du skickar material per post och önskar få det i retur, kom ihåg att skicka med frankerat kuvert försett med mottagaradress. Bilder som du är rädd om ska kopieras innan de skickas till redaktören, så originalet finns kvar om bilden förkommer. Räkna med att det kan ta ett tag att få tillbaka bilden eftersom vi inte kan garantera att bilden kommer med i det aktuella numret av Sennenbladet, utan först i kommande nummer.

Annonsera i Sennenbladet:
Annonsoriginal skickas till sennenbladet@gmail.com
Mer information om hur du annonserar i Sennenbladet >>
Mer information om hur du skickar bilder till Sennenbladet >>

Annonspriser
Baksida: 
2800 kr/4-färg
Helsida: 2300 kr/4-färg, 1500 kr/svartvitt
Halvsida: 1300 kr/fyrfärg, 800 kr/svartvitt
Kvartssida: 700 kr/fyrfärg, 420 kr/svartvitt
För medlemmar gäller halva priset. 

Sennenbladets redaktion
Ansvarig utgivare är Yvonne Brink

Redaktör är Viktoria Wallström, 076 – 195 03 03