Kullstatistik

Sammanställning av kullstatistik.

Statistiken baserar sig på uppgifter inrapporterade av uppfödarna till valpförmedlingen och gäller kullar födda i Sverige. Observera! Statistiken bygger på kullens födelseår och inte registreringsåret, som hos SKKs statistik. De första åren var inrapporteringsgraden inte så hög vad gäller snitt, döda valpar, tomma tikar etc, vilket bör tas hänsyn till vid jämförelse av statistiken. Även ”kullar” där ingen valp överlevde är medtagna som ”inrapporterad kull” hos SShK för att statistiken ska stämma vad gäller t ex snitt, dödfödda valpar osv Därför kan ibland antal inrapporterade kullar hos SShK vara fler än födda kullar hos SKK. Tomma tikar är ej medräknade i antalet inrapporterade kullar hos SShK.