HD- & ED-statistik

HD- & ED-statistik

Här nedan följer statistik för Berner, Entlebucher, Grosser avseende HD och ED.

HD-Statistik för Berner 1980-2009 (t.o.m. 2010-11-12)
Importer ingår i statistiken

HD-Statistik för Entlebucher födda 1980-2009 (införda i rasdata t.o.m. 2009-10-13)
Importer ingår i antalet födda

HD-Statistik för Grosser födda 1980-2009 (införda i rasdata t.o.m. 2010-11-12)
Importer ingår i antalet födda

ED-Statistik för Berner mellan 1980-2009 (t.o.m. 2010-11-12)
Importer ingår i statistiken

ED-Statistik för Entlebucher födda mellan 1980-2009 (infört i rasdata t.o.m. 2009-10-13)
Importer ingår i antalet födda

ED-Statistik för Grosser födda mellan 1980-2009 (infört i rasdata t.o.m. 2010-11-12)
Importer ingår i antalet födda