Hanar i Avel

Förteckning över ED/HD-resultat för nu levande Berner Sennen hanars svenskfödda avkommor.

Denna förteckning visar nu levande och använda täckhundar från den senaste tioårsperioden inklusive ED- och HD-frekvens på avkomman. Förteckningen innehåller även hundar med avelsstopp och hundar inte lämpliga för avel. Listan  uppdateras cirka 1 gång per månad.

Avseende täckhundar med färre än 30 avkommor, kan angivna procenttal vara beräknade på ett för litet antal röntgade hundar för att vara relevant som bedömning av hanens avelsvärde gällande ED och HD.
När vi får kännedom om hanens svenskregistrerade avkommor röntgade i annat FCI-land, räknas de in i hanens resultat. Maila gärna en kopia på resultat för avkommor röntgade i annat FCI-land till Jane Ankarbäck ankarback@telia.com.

När hanen inte längre är i livet, meddela Jane, så vi kan ta bort honom från listan. Täckhunden står annars kvar tills han blir 10 år. Skicka gärna uppgifter till Hälsoregistret också. Om hanen är i livet efter tio år och du vill att han står kvar på listan, så meddela Jane.

Avelsuppehåll för täckhund i rasen Berner Sennenhund sker när den kull fötts där den 30:e valpen ingår tills minst 60% av avkomman är röntgad avseende HD och ED. Bakgrunden är att för att få ett säkert (signifikant) avelsindex så är det viktigt att minst en sådan stor del av avkomman är röntgad. Ju säkrare avelsindex desto bättre kan täckhundens arvbarhet för HD och ED bestämmas, vilket är viktigt för att välja rätt avelsdjur för friskare höft- och armbågsleder hos avkomman.

Önskemålet att ta bort avelsuppehållet är att avelsindex nu finns och då behövs inte avelsuppehållet längre. Problemet är att tas avelsuppehållet bort så finns det en risk att för få avkommor röntgas vilket leder till ett osäkert avelsindex och därmed svårigheter att bedöma den individuella täckhundens arvbarhet för HD och ED. Avelsuppehållet är alltså en förutsättning för att verktyget avelsindex skall fungera så bra som möjligt för uppfödning av hundar med friskare höft- och armbågsleder.

Avelsuppehållet borgar också för att attraktiva hanar inte snabbt får avkomma upp till maxiantalet under täckhundens livstid (den 80:e valpen född). Det finns ett intresse för att leasa utländska täckhundar som, om avelsuppehållet avskaffas, under kort tid kan få kullar upp till maximiantalet 80 valpar. Det värsta scenariot vore att t.ex. 5 hanar under ett år får 80 valpar var som kan visa sig vara hela det årets registreringar vilket är en matadoravel med de allvarliga följder det innebär.

Det finns också andra stora fördelar med ett avelsuppehåll för täckhundarna. Tidigare användes och fortfarande i kontinentala Europa används mycket färre hanhundar än tikar i avel vilket får som effekt att upprätthålla en bred avelsbas i populationen riskeras. En bred avelsbas är grunden för möjligheterna att föda upp friska och sunda hundar. Avelsupphållet innebär att uppfödarna måste leta upp nya täckhundar, vilket leder till att fler hanhundar används i avel. För år 2001-2011 användes i Sverige ca 180 avelsdjur i genomsnitt varav 40% är hanar. Detta är ett mycket högt antal. Till exempel från data publicerade 2009 från Frankrike användes 5,5% av hanhundarna och 13,2% av tikarna i avel i varje generation (3,7 år). Endast 0,78% av hanarna och 3% av tikarna producerade mer än hälften av nästa generation. Detta leder till en smal avelsbas och en oacceptabel risk för spridning av gener för allvarliga sjukdomar i populationen. I Sverige användes under samma period 16,1% av hanhundarna och 24,1% av tikarna i avel.

Genom att avelsuppehållet ökar antalet hanhundars användning i avel kan det ha verkat för att i Sverige en bred avelsbas bidragit till att dödsfall i rasen orsakade av tumörer är signifikant lägre än i Frankrike, Tyskland och Schweiz. Data publicerade 2009 och 2011 visar att i Frankrike ca 65%, i Tyskland 61% och i Schweiz 59,7% av hundarna dog på grund av tumörer. I Sverige under samma period enligt Agrias Rasprofil dog 43,8% av tumörer. Det är fortfarande en hög siffra jämfört med andra raser men mycket lägre än i ovanstående länder.