Anmäla parning/valpkull Grosser

– ED för hanens kullsyskon (ej index) anges i ordningen: antal valpar i kullen – antal röntgade – antal belastade, till exempel 8-7-1. Är kombinationen gjord två gånger, räknas uppgifterna samman.
– Samtliga kullsyskon som är röntgade i FCI-land tas med. Uppgifterna hämtas från lämplig databas eller från hundens uppfödare. Hund som är avlivad innan den uppnått ålder för officiell röntgen med känd bekräftad ED-belastning tas med. 
– HD för hanens kullsyskon (ej index) anges i ordningen: antal valpar i kullen – antal röntgade – antal belastade, till exempel 8-7-1. Är kombinationen gjord två gånger, räknas uppgifterna samman.
– Samtliga kullsyskon som är röntgade i FCI-land tas med. Uppgifterna hämtas från lämplig databas eller från hundens uppfödare. Hund som är avlivad innan den uppnått ålder för officiell röntgen med känd bekräftad HD-belastning tas med. 
– ED för tikens kullsyskon (ej index) anges i ordningen: antal valpar i kullen – antal röntgade – antal belastade, till exempel 8-7-1. Är kombinationen gjord två gånger, räknas uppgifterna samman.
– Samtliga kullsyskon som är röntgade i FCI-land tas med. Uppgifterna hämtas från lämplig databas eller från hundens uppfödare. Hund som är avlivad innan den uppnått ålder för officiell röntgen med känd bekräftad ED-belastning tas med. 
– HD för tikens kullsyskon (ej index) anges i ordningen: antal valpar i kullen – antal röntgade – antal belastade, till exempel 8-7-1. Är kombinationen gjord två gånger, räknas uppgifterna samman.
– Samtliga kullsyskon som är röntgade i FCI-land tas med. Uppgifterna hämtas från lämplig databas eller från hundens uppfödare. Hund som är avlivad innan den uppnått ålder för officiell röntgen med känd bekräftad HD-belastning tas med. 
Om inavelsgrad/koefficient saknas i SKKs avelsdata, sätt ett x i rutan.