Arbetsprov

Arbetsprov för Sennenhundar

Berner och Grosser schweizer sennenhundar har ursprungligen använts som vakt, drag och boskap drivande hundar. Just som draghund har de använts flitigt i Schweiz. Så sent som på 60 talet kunde man se Berner sennenhundar som drog stora 50 liters mjölkflaskor från gården till mejeriet i byn.

SShK har utformat ett drag/arbetsprov utifrån rasernas ursprungliga arbetsområde.

Idag så har man prov i 5 klasser varav 3 klasser är officiella.

Alla fyra sennenraser får göra provet.

Hur går det till
Arbetsprovet är ett dirigeringsprov där man ska dirigera hunden genom grindar, över broar och i t-korsningar och slalombanor. Det ska ske med samarbete och glädje!

Träna inför arbetsprovet
Hunden behöver dels kunna dra en vagn och känna sig bekväm med det. Dels så behöver hunden kunna gå framför föraren. Hunden behöver även kunna dirigeras med höger, vänster, stanna samt backa.

Vill du veta mer om arbetsprovet
Om du är nyfiken på att börja träna drag med din hund så ta kontakt med ditt aktivitetsombud eller kom på något träningsläger som klubben anordnar så hjälper vi dig och din hund.

Anmälan till arbetsprov

Anmälningsavgiften betalas via plusgiro 71 99 94-6 eller swish 123 133 58 43. Ange arbetsprov. Betalningsmottagare är SShK, som behandlar alla personuppgifter enligt GDPR Dataskyddsförordningen.

Anmälningsavgift
Arbetsprov 1, 2 och 3: 200 kr
Arbetsprov 4: 150 kr
Allmändrag: 50 kr