Arbetsordning

Arbetsordning för Svenska Sennenhundklubben

För SShK gäller det, för SKKs medlemsorganisationer, gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:

  • bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet
  • skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet