Anmäla klövjeprov

Här anmäler du din hund till klövjeprov

Anmälningsavgiften 150 kr betalas via Plusgiro 71 99 94-6 eller Swish 123 133 58 43. Ange klövjeprov..
Betalningsmottagare är SShK, som behandlar alla personuppgifter enligt GDPR Dataskyddsförordningen.

Provtillfällen:
Finspång 20:e april, Guld, silver och brons
Åby 21:e april, Silver och brons (guld fortsätter denna dag)
Sista anmälningsdag är 12:e april.
Provledare Lina Martinsson
 
Svartbäcksmåla/Nybro , 20 april, brons.
Inställt.
 
Anmälan sker med hjälp av länken nedan:

https://forms.office.com/r/rxCvsuBsW9