Svenska Sennenhundklubben

Våra fyra Sennenhundraser

Grosser
Grosser Schweizer Sennen
Appenzeller Sennen
Entlebucher Sennen
Berner Sennen

 

En hälsning från forskaren Ida på SLU:

Studien om dräktiga tikar är fortfarande igång. STORT TACK till alla er som bidragit, både här hos mig i Uppsala som deltagare ute i landet hos andra kliniker. Vi behöver fortfarande några fler nya individer till för att få ett så bra material som möjligt. De som har en tik som ska paras är därför väldigt välkomna att höra av er för att kunna vara med i studien! Mycket kortfattat innebär det;

– Blodprov och urinprov samlas i samband med löp och parning
– Dräktighetsundersökning, urinprov och blodprov även då
– Kortare enkäter för er att fylla i innan parning och uppföljning efter ultraljud

Vi har möjlighet att ersätta besöken i denna studie. För mer information maila mig på hanhundsforskning@slu.se eller ida.hallberg@slu.se.

Läs även inbjudan till medverkan.

 

 

När du vill kontakta Webmaster, använd mailadressen webmaster@sshk.se

Ytterligare ett examensarbete är nu på gång hos studenterna på SLU. Det blir ett uppföljande arbete kring valpningar och valpdödlighet.

Denna studie görs genom Sveriges Lantbruksuniversitet. Undersökningen är riktad till uppfödare av rasen Berner Sennen i Sverige och är helt anonym ifall kontaktuppgifter ej anges. Studien tar 5-10 minuter att genomföra. Syftet är att kartlägga hur valpdödlighet ser ut bland Berner Sennen samt undersöka vilka faktorer som tycks påverka detta.
Tack för att du tar dig tid till att medverka i undersökningen för att utveckla arbetet av hälsoläget vid valpning och minska valpdödligheten hos rasen Berner Sennen.

Klicka på länken för att komma till enkätundersökningen:  https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1140061X387960214X60386

Om SShK

Svenska Berner Sennen Sällskapet bildades i juni 1968. Officiell status och nuvarande namn fick klubben 1982. Vår officiella status innebär exempelvis att vi kan organisera officiella utställningar och utfärda pris och certifikat. Vi är knutna till Svenska Kennelklubben (SKK).

Vårt syfte är att informera om uppfödning, hjälpa uppfödare att bedriva uppfödning av mentalt och fysiskt friska hundar. Genom åren har klubben i samråd med uppfödarna bedrivit framgångsrika bekämpningsprogram mot ED och HD mf. Klubben har avelregionsmöten några gånger per år. Läs vår broschyr

Att göra med din Sennenhund

Utbildning av hundägare och uppfödare är viktigt för klubben och hålls i många olika ämnen. Klubbens aktivitetsombud organiserar lokala aktiviteter runt om i landet. Där diskuteras allt från hundvård till hundägande. Våra uppskattade träffar gör det möjligt för hundägare och uppfödare att träffas. Mer information om aktiviteter i ditt område

Bli medlem SShK
Bli medlem i SShK

Vi vill tacka vår tidigare sponsor Dr. Clauder’s / Delmardogs för fint samarbete.
och hälsar nu välkomna till Essential Foods & K9 Competition.